Como resulta a experiencia de realizar un curso de formación online?

Actualmente, a proxección persoal e profesional está case estreitamente ligada á formación académica. É por iso, que a medida que se presentan novos avances tecnolóxicos, estes adáptense ás necesidades que os futuros e profesionais presentes, teñan á hora de continuar expandindo os seus coñecementos a través da formación.

Como evolucionou a formación online nos últimos anos?

Cada vez hai máis webinars (seminarios online), masterclass, tutoriais, cursos adaptados e mesmo, formacións vía teleconferencia ou videoconferencia. Pero… preguntámonos? Como é a experiencia de realizar un curso de formación online?

Como é a experiencia do alumno á hora de realizar un curso online?

Sen dúbida, en primeiro lugar cabe destacar a comodidade e flexibilidade que ten o alumno xa que, por primeira vez, o curso adáptase aos seus horarios, non é o alumno-ao-a que adapta a súa vida ao horario do curso. É por iso que podemos estar no noso domicilio en pixama a calquera hora do día, realizando unha formación. Igualmente, se é conveniente, organizar uns horarios de estudo de acordo coa nosa rutina e necesidades diarias. Os cursos de formación de Ribeira.Academy expoñen a posibilidade de realizar un plan de estudo no que, dunha forma planificada poidas trazar uns prazos e obxectivos para finalizar a túa formación.

Á súa vez, a experiencia de contar con acceso a formación en calquera momento e lugar (cun dispositivo móbil), realizar probas e exercicios online e saber ao momento os resultados (grazas á corrección automática) ou ben obter un diploma acreditativo ou unha certificación dun curso ao finalizalo, ofrecen esa flexibilidade, adaptabilidad e efectividade á hora de mostrar os cursos online como unha vía resolutiva e eficiente á hora de mellorar e ampliar a nosa formación.

Co paso do tempo, as plataformas de formación online souberon combater os seus defectos, creando espazos e contornas de traballo máis fáciles de usar e inteligibles, así como facilitar alternativas de descarga previa para evitar que os cursos se paralicen se se corta a conexión a Internet.