Notificación e rexistro electrónico

Administración de empresas

Temario do curso

1. Marco probatorio das notificacións.

1.1. A comunicación fidedigna como inicio do cómputo de prazos.
1.2. Efecto xurídico do coñecemento do contido das comunicacións.
1.3. Presunción da comunicación. Taboleiros de anuncios e boletíns oficiais.
1.4. Marco xurídico da notificación.
1.5. Notificación no sector público e no sector privado.
1.6. Medios de proba electrónicos.
1.7. Informes periciais en relación coas notificacións electrónicas.

2. Notificacións móbiles.

2.1. Tecnoloxía Móbil e sociedade.
2.2. Tecnoloxía Móbil e Administración Pública.
2.3. Funcionamento dun sistema de mensaxería móbil.
2.4. Mensaxería móbil fidedigna.
2.5. O Ecosistema móbil.
2.6. Obstáculos para a implantación.
2.7. Outro tipo de notificacións a colectivos non dixitais ou discapacitados.

3. Notificacións electrónicas obrigatorias na administración tributaria, seguridade social e dirección xeral de tráfico.

3.1. Antecedentes e especial referencia ao réxime de obrigatoriedade establecido pola AEAT.
3.2. Obrigados a recibir notificacións por vía electrónica.
3.3. Dirección electrónica habilitada e análise da problemática derivada do procedemento de asignación.
3.4. Análise das consecuencias xurídico-fiscais que se poden derivar do recurso interposto pola Asociación Española de Asesores Fiscais contra o RD 1363/2010.
3.5. As notificacións electrónicas obrigatorias da Dirección Xeral de Tráfico e a Seguridade Social.

4. Servizo de notificacións electrónicas e sistemas de notificación por comparecencia.

4.1. Antecedentes normativos e requisitos de carácter técnico.
4.2. Persoas habilitadas e formas de acceso ao contido das notificacións obrigatorias.
4.3. Estados nos que poden atoparse as notificacións.
4.4. Certificacións das Notificacións practicadas.
4.5. Notificacións por comparecencia electrónica en taboleiros edictales e a través de sede electrónica.
4.6. Apoderamento electrónico para a recepción de notificacións electrónicas de carácter tributario.

 • Obxectivos do curso

  Adaptarse a novas tecnoloxías nos servizos que as administracións prestan a través da Administración Electrónica, coñecendo os requisitos para operar ante a administración por medios electrónicos e especialmente o marco xurídico das notificacións.

 • Duración do curso

  50 horas

 • Información do curso

  Custo

  • Curso gratuíto 100%

  Modalidad

  • Curso online, teleformación
  • Acceso ao material mediante unha plataforma de formación online dispoñible as 24 horas do día todos os días da semana
  • Titoría dispoñible durante o horario laboral para a xestión de incidencias e controlar a progresión formativa do alumnado

  Certificación

  • Diploma acreditativo do curso ao completar satisfactoriamente o itinerario docente
 • Curso dirixido a

  Persoas:

  • Desempregadas
  • Traballadoras en ERTE
  • Empregadas en PEMES
  • Autónomas

  Requisitos:

  • Ter como mínimo 16 anos de idade
  • Estar empadroado/a no municipio (*os datos serán verificados)
 • Código

  ADGG109PO