Teletraballo: ferramentas e utilidades

Informática básica e teletraballo

Temario do curso

MODULO 1: Características do Teletraballo e Xestión de equipos no Teletraballo:

1 O TELETRABALLO E AS SÚAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS.

O Teletraballo. Unha nova contorna de traballo.
Organización do traballo.
Factores a ter en conta.
Que di a prevención do lugar de traballo?

2. XESTIÓN DO GRUPO.

Liderazgo e Traballo en equipo
Habilidades persoais
Habilidades interpersoais
Habilidades organizativas
Habilidades dixitais

3. AUTOXESTIÓN (CONTROL EMOCIONAL ANTE SITUACIÓNS DE EMERXENCIA)

O concepto de personalidade
Factores da personalidade
A estrutura e o funcionamento da personalidade.
Como estudar a personalidade?
A intelixencia emocional
Tipos de intelixencia

4. XESTIÓN DE EQUIPOS DE TELETRABALLO.

Organización do tempo e das tarefas
Xestión de obxectivos no teletraballo.
Xestión de reunións no teletraballo.

MODULO 2: Ferramentas e utilidades do Teletraballo:

1. INTERNET

Funcionamento e principais virtualidades.
Correo electrónico.
Procura da información.
Almacenamento.
Cloud

2. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE DOCUMENTOS

Creación e edición básica en Google Documentos.
Restricións.
Menú Ver.
Menú Editar.
Barra de ferramentas de formato.
Menú Formato.
Conclusión.

3. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE DOCUMENTOS

Edición avanzada en Google Documentos.
Inserir imaxes.
Inserir ligazóns.
Inserir táboas.
Inserir opcións de formato de páxina.
Inserir outros elementos.
Configuración de páxina.
Configuración de impresión.

4. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULO

Creación e edición básica en Google
Follas de cálculo.
Restricións.
Navegación.
Formato de celas para texto.
Formato de celas para números.
Formato de filas e columnas.
Fórmulas e funcións.
Configuración de impresión.

5. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULO

Formato de celas, filas e columnas.
Ordenar.
Filtros.
Tipos de datos.
Funcións.
Extras.
Funcións avanzadas.
Gráficos.
Comentarios.
Extra: táboas dinámicas.

6. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FORMULARIOS

Concepto xeral de formulario.
Crear novo formulario
Tipos de preguntas.
Temas.
Xestión de preguntas.
Inserir encabezados e páxinas.
Envío de formularios.

7. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FORMULARIOS

Planificación previa.
Xestión avanzada da interface.
Xestión avanzada de preguntas
Deseño do formulario.
Enviar formulario.
Xestión das respostas.
Regras de notificación.

8. XESTIÓN DE TEMPO E COMUNICACIÓN (SERVIZOS ADICIONAIS DE GOOGLE)

Sen cartafoles.
Conversacións. (Hang out)
Conversacións (Skype)
Contorna de traballo.
Avanzado: operadores.
Calendar.
Calendarios.
Integración con Gmail.
Contorna de traballo.
Crear eventos.
Crear espazos para citas.

9. COMUNICACIÓN (ATENCIÓN TELEFÓNICA NA XESTIÓN DA CALIDADE DO SERVIZO)

Introdución.
Preparación técnica.
Preparación táctica.
Desenvolvemento práctico ou técnica do uso do teléfono.
Algunhas recomendacións ao falar por teléfono..

10. COMPARTIR DOCUMENTOS EN GOOGLE DRIVE

Roles.
Compartir.
Permisos.
Visibilidade.
Envío de documentos.

11. OPCIÓNS AVANZADAS DE COLABORACIÓN EN GOOGLE DRIVE

Comentarios.
Revisións.
Edición en tempo real.
Conclusión.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN GOOGLE DRIVE

Solución de problemas de conexión.
Solución de problemas de acceso.
Axuda de Google Drive.
Blogue de Google Drive.
Outros recursos.

13. TRABALLANDO DE FORMA SEGURA EN CASA (INTRODUCIÓN E ANTIVIRUS)

Introdución á seguridade.
Introdución á seguridade.
Antivirus. Definición de virus. Tipos de virus.
Previo a instalar ningún programa.
Antivirus. Descarga e instalación.
Outros programas recomendados.
Ferramentas de desinfección gratuítas.
Técnico. Exemplo de infección por virus.
Teño unha mensaxe de erro e agora?
Monográficos

14. PROTEXE OS TEUS ARQUIVOS

Test de coñecementos previos.
Copias de seguridade.
Contrasinais.
Control remoto.
Mensaxería electrónica.
Privacidade e anonimato

 • Obxectivos do curso

  Esta acción formativa pretende realizar un enfoque inicial de como afrontar o teletraballo nunha situación excepcional e que nos axude a encaralo dunha maneira máis eficiente reforzando algúns ítems como os seguintes:

  • Claves de como adaptarte ao teletraballo.

  • O teletraballo e a prevención de riscos laborais.

  • Principais consellos para optimizar o traballo.

  • Ferramentas para teletraballar desde a casa.

 • Duración do curso

  15 horas

 • Información do curso

  Custo

  • Curso gratuíto 100%

  Modalidad

  • Curso online, teleformación
  • Acceso ao material mediante unha plataforma de formación online dispoñible as 24 horas do día todos os días da semana
  • Titoría dispoñible durante o horario laboral para a xestión de incidencias e controlar a progresión formativa do alumnado

  Certificación

  • Diploma acreditativo do curso ao completar satisfactoriamente o itinerario docente
 • Curso dirixido a

  Persoas:

  • Desempregadas
  • Traballadoras en ERTE
  • Empregadas en PEMES
  • Autónomas

  Requisitos:

  • Ter como mínimo 16 anos de idade
  • Estar empadroado/a no municipio (*os datos serán verificados)
 • Código