Titorización de accións formativas para o emprego

Administración de empresas

Temario do curso

1. CARACTERÍSTICAS DAS ACCIÓNS TITORIAIS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

 Modalidades de formación: presencial, a distancia e mixta.
 Plan titorial : estratexias e estilos de titoría e orientación.
 Estratexias de aprendizaxe autónoma. Estilos de aprendizaxe.
 A comunicación online.
 A figura do titor presencial e titor en liña:
 Estratexias e estilos de titoría.
 Roles: activo, proactivo e reactivo.
 Funcións do titor.
 Habilidades titoriais.
 Organización e planificación de acciónelas titoriais.
 Coordinación de grupos. Procura de solucións.
 Supervisión e seguimento do aprendizaxe titorial

2. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL.

 Características do alumnado
 Temporalización da acción titorial.
 Realización de cronogramas.
 Deseño dun plan de actuación individualizado.

3. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL EN LIÑA

 Características do alumnado.
 Elaboración da “guía do curso”.
 Tarefas e actividades, a súa avaliación e rexistro de cualificacións.
 Responsabilidades administrativas do titor.
 Elaboración de videotutoriales con ferramentas de deseño sinxelas.
 Criterios de coordinación con titores e xefatura de estudos.

 • Obxectivos do curso

  Proporcionar habilidades e estratexias personalizadas de mellora ao alumnado para favorecer a súa aprendizaxe, en formación presencial e en liña, supervisando o seu desenvolvemento.
  Proporcionar estratexias e habilidades para favorecer a aprendizaxe na formación en liña supervisando o seu desenvolvemento

 • Duración do curso

  30 horas

 • Información do curso

  Custo

  • Curso gratuíto 100%

  Modalidad

  • Curso online, teleformación
  • Acceso ao material mediante unha plataforma de formación online dispoñible as 24 horas do día todos os días da semana
  • Titoría dispoñible durante o horario laboral para a xestión de incidencias e controlar a progresión formativa do alumnado

  Certificación

  • Diploma acreditativo do curso ao completar satisfactoriamente o itinerario docente
 • Curso dirixido a

  Persoas:

  • Desempregadas
  • Traballadoras en ERTE
  • Empregadas en PEMES
  • Autónomas

  Requisitos:

  • Ter como mínimo 16 anos de idade
  • Estar empadroado/a no municipio (*os datos serán verificados)
 • Código